Aiakujundus

Aedade ja haljasalade rajamisel ja ümberkujundamisel hindame olud ja koostame haljastusplaani, võttes arvesse Teie soove ja eelistusi. Tähtsate tegurite hulgas on pinnase üldolukord, niiskus, kalded, valgustatus, tuulte suunad, hoonete ja rajatiste paigutus ja palju muudki. Väiksemate tööde puhul piisab ka lihtsamatest eskiisidest ja skeemidest.

Plaani koostamisel määratakse kindlaks erinevate aiaosade paigutus – kus asub lillepeenar, iluaed, hekk, rajad, piirded, suured ja väikesed ehitised ja aiavormid (puhkealad ja nende elemendid, mänguplats, veesilmad, valgustid, taimekastid, kasvuhooned jm), mõeldakse läbi kastmisvõimalused, koostatakse taimeplaan – valitakse taimed, nende hulk ja paiknemine. Tulemuseks on selge kuvand Teie tulevasest aiast, mida saame soovi korral visualiseerida 3-D formaadis.

Lisame veel, et kujundamise objektiks ei pea olema tingimata koduaed, selleks võivad olla ka muud kohad, nagu majade rõdud ja terrassid.

Teostavate tööde hulka kuuluvad:

•Aia- ja haljastusplaanide koostamine
•Istutusalade ettevalmistamine ja rajamine
•Istutusalade taimestamine
•Muru rajamine
•Puude, põõsaste, hekkide istutamine
•Taimekastide ja muude väikevormide valmistamine
•Radade ja piirete valmistamine
•Aiaehitiste rajamine (terrassid, lehtlad, puhkealad, veesilmad jm)
•Mänguplatside ja nende üksikute elementide rajamine
•Dekoratiiv- ja sisustuselementide valmistamine